Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2078/2022 wishes and greetings

Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2078/2022 wishes and greetings

Shree Panchami, Basanta Panchami, Saraswati Puja has a significant importance in Hinduism. Hindus celebrated this auspicious festival at the end of the winter season and the beginning of the spring season.

Basant Panchami comes in the month of Magh or Falgun according to Bikram Sambat and on January or February on the English calendar.

This day is also so special that we worship our Goddess Saraswati, who is the goddess of knowledge. She is the goddess who created art, science, music, and all other education. Students mostly worship goddess Saraswati on this day and put tika on their books to feel blessed.

Saraswati Vandana Mantra

या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता |

या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना ||

या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभि: देवै: सदा वन्दिता |

सा माम् पातु सरस्वति भगवति निःशेष जाड्यापहा ||

शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्याम् जगद्व्यापिनीम् |

वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापाहाम् ||

हस्ते स्फाटिक मालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् |

वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धि प्रदाम् शारदाम् ||

सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः ।

वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च ||

सरस्वति महाभागे विद्ये कमल लोचने ।

विद्यारूपे विशालाक्षि विद्याम् देहि नमो अस्तु ते ||

वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्त्तिनाशिनी विरञ्चि हरीशवन्द्ये। कीर्तिप्रदेऽखिल मनोरथदे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ।।

Meaning- One who is so fair like a garland of Kunda flower(a white flower) and snowflakes, who has worn white apparel; whose hand is placed on the stem of the Veena, who sits on a white lotus; one who has always been worshiped by lords like Brahma, Vishnu, and Shankar; I need blessings of that goddess Saraswati who completely takes away lethargy from within. (Source: Wikipedia)

Wish you a very Happy Basant Panchami 2078.

Wish you a very Happy Basant Panchami 2022.

May the Goddess bless you on this festival of Basant Panchami 2078!

May the energy of Goddess Saraswati shine your being.

May the divine grace of Goddess Saraswati be with you. Happy Saraswati Puja 2078!

May your mind always be filled with good thoughts and positivity. Happy Basant Panchami 2022.

Wishing you happiness, good fortune, success, peace, & progress on the occasion of Basant Panchami.

May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true. Happy Basant Panchami 2078.

May Goddess Saraswati bless You with the ocean of knowledge which never ends. Happy Saraswati Puja 2078!

May you be bestowed with knowledge and wisdom. Have a blessed Basant Panchami 2022.

May Goddess Saraswati bless you with the ocean of knowledge which never ends. Happy Saraswati Puja 2078!

On the occasion of Basant Panchami, I wish you happiness and good fortune. Happy Basant Panchami 2078.

तपाइको परिवारमा सधै सरस्वती माताको आशिर्बाद रहोस
शुभकामना मेरो तपाई र तपाइको परिवारलाई
सरस्वती पुजा र बसन्त पंचमीको २०७७ को।

बसन्त ऋतुको आगमन! स्वागतम! श्री बसन्त पंचमीको उपलक्ष्यमा समस्त नेपाली जनमानसमा हार्दिक शुभकामना टक्रयाउछौ ! बिशेषगरी बिद्यार्थीभाईबहिनीहरु हार्दिक शुभेच्छा सहित ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ भन्ने शुभकामना ! बिद्याको देबी सरस्वती माताकोकृपा रहोस !

बसन्त पंचमी २०७७ को उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना।

बसन्त पंचमीको उपलक्ष्यमा म मेरो सम्पूर्ण परिवार इस्टमित्र साथीभाईहरुमा हार्दिक मंगलमाया शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु।

बसन्त पंचमीको सुरुवातसंगै यहाँहरुको जिन्दगीमा पनि थप उत्साह उमङ्ग खुशी थपियोस। शुभकामना बसन्त पंचमी २०७७ को।

सरस्वती माताले अझै बिद्या प्रदान गरुन
शुभकामना मेरो तिमीलाई
सरस्वती पुजा २०७७ को।

तपाईको जिन्दगीमा सधै सरस्वती माताको आशिर्बाद रहोस
शुभकामना सरस्वती पुजाको।

जय सरस्वती माता
हजुरको कृपा सधै रही रहोस
बिद्याकी देवी
तपाईको आशिर्बाद सधै रही रहोस
जय सरस्वती माता।

बसन्त पंचमीको पावन अवसरमा
सबैलाई सरस्वती माताले शक्ति
प्रदान गरुन र सबैलाई
हार्दिक शुभकामना।

सरस्वती पुजा तथा बसन्त पंचमीको पावन अवसरमा
म सबै जनामा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु
बसन्त ऋतुको सुरुवात संगै यहाहरुको जीवन पनि
अझै जोश जागर र खुशी बढोस।

suseal23

Leave a Reply

Your email address will not be published.