Happy New Year 2079 Wishes, Greetings, Messages, SMS & Images

Happy New Year 2079 Wishes, Greetings, Messages, SMS & Images

Send Happy New Year 2079 wishes, greetings, messages, and SMS to your loved ones. Nepal has its own year which is known as Bikram Sambat Calendar. Nepal also celebrates English New Year but Nepali New Year is more special because Nepal follows its own calendar.

Below are the unique New Year 2079 wishes in English and Nepali. Find out the best one and send it to your near and dear ones.

Happy New Year 2079 Wishes, Greetings, Messages, SMS & Images

Happy New Year 2079!

Wish You a Happy New Year 2079.

Wish you all a Happy New Year 2079.

Wish you a bright and Happy New Year 2079.

Wishing you a happy and prosperous New Year 2079.

A new year is an opportunity to make new beginnings and let go of old regrets. Happy New Year 2079!

Cheers to the new year! Welcome the new year with love.

Best wishes of the new year 2079 to you and your family. Stay safe and be happy.

A New Year
A New Start
And
Way To Go!
Happy New Year 2079!

Cheers to the new year. May it be a memorable one. Happy New Year 2079!

Expecting your smiles to become even bigger in 2079. Happy New Year.

Happy New Year! Best wishes for peace and prosperity in 2079.

May the new year add more colors to your life. Wish you a Happy New Year 2079!

I wish you and your lovely family a very happy and prosperous new year.

Wish you and your beautiful family a very happy new year 2079.

Also Read: Happy New Year 2079 wishes for Boyfriend & Girlfriend

Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2079 – onwards and upwards.

May the past year be not as you think. Hope for the best in 2079. Happy New Year!

Warm wishes for a bright and prosperous New Year 2079!

May all your dreams come true in 2079. Happy New Year!

Happy New Year 2079 to you and your family. Wishing you 365 days of good luck.

New Year is should be always welcomed with happiness so the whole year will remain good. Happy New Year 2079.

May the year 2079 bring a fresh start, new aspirations, and inspiring successes. Wish you a Happy New Year 2079.

New year,
New feels,
New chances,
New Dreams…. Happy New Year 2079!

May this new year bring peace, joy, success, happiness, good health, and luck. Happy New Year 2079.

May this year bring new goals, new happiness, new achievements, and new inspirations in your life. Happy New Year 2079.

May the new year bring you peace, joy, and prosperity. Wishing you a joyous 2079.

Wishing a very Happy New Year to the one who adds sunshine to our family.

Stay in good health and achieve greater heights of success. Wishing you a year ahead. Happy New Year 2079!

Wishing you a brand new year, bursting with joy, roaring with laughter & full of fun.

May health and happiness follow you and yours during the year to come. Happy New Year 2079!

Wishing you a year full of blessings and filled with a new adventure. Happy new year 2079.

Let’s celebrate this blissful, cheerful, colorful new year with a smile. Have the prosperous new year 2079.

May the spirit of the season of, the New year fill your heart, with serenity and peace, Wish you a Happy New Year 2079!

May your hopes & wishes come true, & may prosperity touch your own feet. Wishing you a Happy New Year 2079!

New Year 2079

Wishing you and your family happiness, success, good health, and prosperity in the coming year! Have a blessed New Year 2079.

Happy New Year 2079! May God bring peace, joy, and abundance of happiness in your life on this new year and always.

May this new year all your dreams come true and all your efforts into great achievements. Happy New Year 2079.

Stepping on the new year and new things are on your way. May you work hard and get success in 2079. Happy New Year 2079!

May your dream come true in this new year. I pray to God for your success in this new year and always. Happy New Year 2079.

Wish this new year brings you lots of joys, happiness, success, good health, and indeed wealth. Wish you a Happy New Year 2079!

May the new year 2079 come up with happiness, success, good health, and good luck in your life. Wish you and your lovely family a Happy New Year 2079.

Happy New Year 2079 Wishes in Nepali

नव बर्ष २०७९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सबैमा।

फलोस फुलोस सुनझैँ चम्कियोस तपाईको जीवन
यहि छ मेरो नवबर्ष २०७९ को शुभकामना हजुरलाई।

खुशी बढोस् , सुख बढोस्
उन्नति होस् , प्रगति होस्
नवबर्ष २०७९ को यहि
छ मेरो शुभकामना।

Also Read: Happy New Year 2079 wishes for Boyfriend & Girlfriend

धेरै धेरै शुभकामना नवबर्ष २०७९ को
यहाँ को जीवनमा अझै प्रगति उन्नति होस्
यहि छ मेरो हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

आउदै गरेको नव बर्ष २०७९ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
खुसी रहनु सुखी रहनु सधै।
धेरै धेरै शुभकामना।

नयाँ बर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु।

नेपाली नयाँ बर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा मा सम्पूर्ण परिवार इस्टमित्र तथा साथीभाइहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

संसार भर छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनिहरुमा नयाँ बर्ष २०७९ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

नवबर्षको पवन अवसरमा तपाई तथा तपाईको परिवारमा सुख शान्ति र समवृद्धि छाहोस। नवबर्ष २०७८ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

नयाँ उमंग, नयाँ जोश, नयाँ जगार, नयाँ खुशी, नयाँ प्रगति, नयाँ ब्यवहार, नयाँ सपना, नयाँ आयाम, नयाँ पल, नयाँ बर्ष ले प्रदान गरोस। नव बर्ष २०७९ को धेरै धेरै शुभकामना सबैमा।

नयाँ बर्ष २०७९ को शुभ उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।

नयाँ बर्ष २०७९ सालको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा नयाँ उत्साह र उमंगसहित सुख, शान्ति, समृद्धि एंव उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।

Also Read: Happy New Year 2079 wishes for Boyfriend & Girlfriend

suseal23

Leave a Reply

Your email address will not be published.