Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2077/2021 wishes and greetings

Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2077/2021 wishes and greetings

Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2077/2021 wishes and greetings

Shree Panchami, Basanta Panchami, Saraswati Puja has a significant importance in Hinduism. Hindus celebrated this auspicious festival at the end of the winter season and the beginning of the spring season.

Basant Panchami comes in month of Magh or Falgun according to Bikram Sambat and on January or Feburary on english calendar.


This day is also so special that we worship our Goddess Saraswati, who is the goddess of knowledge. She is the goddess who created art, science, music, and all other education. Students mostly worship goddess Saraswati on this day and put tika on their books to feel blessed.

Saraswati Vandana Mantra

या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता |

या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना ||

या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभि: देवै: सदा वन्दिता |

सा माम् पातु सरस्वति भगवति निःशेष जाड्यापहा ||

शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्याम् जगद्व्यापिनीम् |

वीणा पुस्तक धारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापाहाम् ||

हस्ते स्फाटिक मालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् |

वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धि प्रदाम् शारदाम् ||

सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः ।

वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च ||

सरस्वति महाभागे विद्ये कमल लोचने ।

विद्यारूपे विशालाक्षि विद्याम् देहि नमो अस्तु ते ||

वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्त्तिनाशिनी विरञ्चि हरीशवन्द्ये। कीर्तिप्रदेऽखिल मनोरथदे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ।।

Meaning- One who is so fair like garland of Kunda flower(a white flower) and snow flakes, who has worn white apparel;whose hand is placed on the stem of the Veena, who sits on white lotus; one who has always been worshiped by lords like Brahma, Vishnu and Shankar; I need blessings of that goddess Saraswati who completely takes away lethargy from within. (Source: Wikipedia)

Basant Panchami​ 2077
February 16, 2021, Thursday
Falgun 04, 2077 Thursday (फागुन ०४, २०७७ मंगलवार)

Basanta Panchami, Shree Panchami, Saraswati Puja 2077/2021 wishes and greetings

May the Goddess bless you on this festival of Basant Panchami 2021!

May you be bestowed with
knowledge and wisdom
Have a blessed Basant Panchami 2077!

May divine blessings of Goddess be with you, Goddess Saraswati is ray of hope, happiness and peace, May Goddess Saraswati bless you with intellect, knowledge and wisdom.

Basant Panchami 2021

May the energy of Goddess Saraswati shine your being.

Wishing you happiness, good fortune, success and progress on this Basant Panchami and always!

Life is to learn. May Goddess Saraswati’s divine blessings help you learn and pass the life’s tests with ease.

Spring is in the air, Fresh blossoms everywhere. Sending you my warm greetings on the auspicious occasion of Basant Panchami 2077!

Basant Panchami 2021 image

May the Goddess Saraswati shower her blessings to you on this festival of Shree Panchami 2077!

May the auspicious occasion of Basant Panchami,
Bring the wealth of knowledge to you,
May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true.

May Goddess Saraswati bless you with infinite knowledge and wisdom! Have a blessed Basant Panchami 2077!

Basant Panchami 2077 image

No greeting card to give,
No sweet flowers to send,
No cute graphics to forward,
Just a caring heart wishing u
Happy Basant Panchami.

तपाइको परिवारमा सधै सरस्वती माताको आशिर्बाद रहोस
शुभकामना मेरो तपाई र तपाइको परिवारलाई
सरस्वती पुजा र बसन्त पंचमीको २०७७ को।

बसन्त ऋतुको आगमन ! स्वागतम ! श्री बसन्त पंचमीको उपलक्ष्यमा समस्त नेपाली जनमानसमा हार्दिक शुभकामना टक्रयाउछौ ! बिशेषगरी बिद्यार्थीभाईबहिनीहरु हार्दिक शुभेच्छा सहित ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ भन्ने शुभकामना ! बिद्याको देबी सरस्वती माताकोकृपा रहोस !

बसन्त पंचमी २०७७ को उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना।

बसन्त पंचमीको उपलक्ष्यमा म मेरो सम्पूर्ण परिवार इस्टमित्र साथीभाईहरुमा हार्दिक मंगलमाया शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु।

Sarswati Puja 2077

बसन्त पंचमीको सुरुवातसंगै यहाँहरुको जिन्दगीमा पनि थप उत्साह उमङ्ग खुशी थपियोस। शुभकामना बसन्त पंचमी २०७७ को।

सरस्वती माताले अझै बिद्या प्रदान गरुन
शुभकामना मेरो तिमीलाई
सरस्वती पुजा २०७७ को।

तपाईको जिन्दगीमा सधै सरस्वती माताको आशिर्बाद रहोस
शुभकामना सरस्वती पुजाको।

माता सरस्वतीको आशिर्वाद
तपाईमा सदैब रहोस
र बसन्त पंचामिको
धेरै धेरै शुभकामना।

Basant Panchami 2077 greetings

सरस्वती माताले तपाईलाई सधै सद्बुद्धि प्रदान गरुन र सरस्वती माताको आशिर्वाद तपाईमा सधै रहोस।

बसन्त पंचमीको पावन अवसरमा
सबैलाई सरस्वती माताले शक्ति
प्रदान गरुन र सबैलाई
हार्दिक शुभकामना।

सरस्वती पुजा तथा बसन्त पंचमीको पावन अवसरमा
म सबै जनामा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु
बसन्त ऋतुको सुरुवात संगै यहाहरुको जीवन पनि
अझै जोश जागर र खुशी बढोस।

जय सरस्वती माता
हजुरको कृपा सधै रही रहोस
बिद्याकी देवी
तपाईको आशिर्बाद सधै रही रहोस
जय सरस्वती माता।

Pic Source: Design vector created by freepik – www.freepik.com

suseal23

Leave a Reply

Your email address will not be published.